Kontakt

Napisz do nas

GAWINET Sp. z o.o.
ul. Wilanowska 24
00-422 Warszawa

tel. 022 8690421
email: mail.gif


NIP 701-024-18-49
KRS 0000359803
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego 50.000zł